JABLONICKÁ KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA DEŤOM

V utorok 18.6.2013 sa JABLONICKÁ KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA (Jablonická KZB) podieľala na detskej akcii, ktorú organizovala súkromná materská škola Lienka Smolenice v súčinnosti s Obcou Smolenice.
V prírodnom parku pod Smolenickým  zámkom usporiadali edukačnú aktivitu pre deti materských škôl a didaktické hry pre žiakov I. stupňa základných škôl obvodu Trnava. Bolo nám dopriate nádherné slnečné počasie a síce bolo slniečko dosť ostré,  naše stanovište KYNOLÓGOV ZÁCHRANÁROV sme ukryli do chládku pod stromami.
Deti mali možnosť vidieť profesionálnu prácu policajného zboru, hasičského zboru a taktiež ukážku zo záchranárskej kynológie. Z Jablonickej kynologickej záchranárskej brigády sa tejto akcie zúčastnili MVDr. Ján Hamerlík (súčasný prezident Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov SR) so psom  malý bradáč ILEX Malé uško, Stanislav Hamerlík (t.č. „úradujúci“ Majster SR záchranárskych psov v klasických disciplínach) so su
čkou nemecký ovčiak GABI Sing-Sing Slovakia, RNDr. Jana Hamerlíková so sučkou malý bradáč GINA Malé uško, Mgr. Dušan Michalec so psom nemecký ovčiak RONY a Jitka Kadlečková so sučkou americký staffordšírsky teriér REA. Škôlkari z trnavského kraja mali možnosť vidieť mnohé z našich získaných trofejí a diplomy zo záchranárskych majstrovstiev, súťaží, pamätné listy zo súčinnostných záchranárskych cvičení absolvované doma i v zahraničí a taktiež záchranárske certifikáty záchranárskych tímov. Samozrejme nesmeli chýbať fotky z rôznych akcií, na ktorých sme sa zúčastnili. Na začiatku sme ich oboznámili s našimi hrdinami dňa. Potom sme si povedali o histórii a vzniku záchranárskej kynológie na území SR (1980 Zväzarm a potom v r. 1990 ACZP SR a s ňou Jablonická KZB, ktorá neustále funguje) a pár slov sme venovali našim najúspešnejším psovodom a psom. Spomenuli sme aj ostré pátracie akcie a nebolo ich málo. No a ako poznáme deti, najzábavnejšia otázka,  ktorá nám bola položená znela: "Teta a je taký psovod dobre platený? Lebo ak áno, tak potom keď budem veľký, budem aj ja psovodom." :-) . Deti boli veľmi pozorné, s nadšením si prezreli a aj vyskúšali výstroj záchranárov a ich štvornohých priateľov. Budúcich psovodov a psovodky najviac zaujímala výstroj, najmä tá, ktorú si mohli aj odskúšať. Samozrejme nesmel chýbať malý kvíz. Deti boli nadšené najmä z ukážok, do ktorých sme ich zapojili. Bohužiaľ sa nemohli vystriedať všetky deti, čo nám bolo veľmi ľúto. Na úvod sme začali ukážkou a to nájdenie strateného predmetu psovoda (rukavice, peňaženky, kľúčov a pod.). Psovod odložil svojho psa a za chodu „stratil“ predmet vo vyššom trávnatom poraste cca 100 m od psa, v tomto prípade bola použitá rukavica. Ukázali sme deťom simuláciu nájdenia bezvládnej stratenej osoby: psovod a pes mali za úlohu nájsť „bezvládnu osobu“, ktorá ležala nehybne v tráve, pes vyslaní na povel mal za úlohu nájsť a hlasným neustálym štekaním označiť hľadanú osobu a tým privolať svojho psovoda. Následne po označení pribehol psovod záchranár a podal prvú pomoc bezvládnej osobe. Síce bolo veľmi horúco, ale šampióni nesklamali a svoju úlohu bravúrne splnili. Ďalšou úlohou bolo nájdenie človeka v ruinách, ktoré boli samozrejme provizórne. Figurant sa skryl do provizórneho úkrytu imitujúceho ruiny a vyslaný pes na povel „revír“ obehol "ruiny" a hlasným intenzívnym štekaním označil, kde sa hľadaná osoba skrýva a tým znovu privolal psovoda záchranára na vyprostenie danej osoby z „ruiny“. Deti zo začiatku neverili, že toto všetko naše psíky dokážu, nakoniec sa však presvedčili na vlastné oči a odmenili nás veľkým potleskom. Po predvedení všetkých schopností našich psích priateľov sa deti mohli pomaznať a osobne so psíkmi zoznámiť. Vždy, keď škôlkari opúšťali naše stanovište, sme sa s nimi pozdravili obvyklým "haf haf haf", deti nás krásne odzdravili tým nádherne odspievaným „dovidenia“.
Zhrnutie na záver: bola to ve
ľmi krásna akcia plná smiechu a príjemných zážitkov. Dúfam, že takýchto náučných akcií pre deti bude stále viac a viac.
Jedno veľké „
ďakujem“ patrí organizátorom tejto akcie a tiež úžasným deťom z trnavského kraja.

Autor: RNDr.  Jana Hamerlíková - predsedníčka KYNOLÓGIE JABLONICA

ZDRUŽENIE KYNOLÓGIA JABLONICA V ROKU 2012
Po úspešných predošlých rokoch 2009, 2010, 2011 je aj rok 2012 významným v oblasti úspechov Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA na celoslovenskej úrovni, čo si zaslúži veľké uznanie, podporu a tiež srdečnú gratuláciu.
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ  REPUBLIKY:
·6.-7.7.2012 - Majstrovstvá SR malých plemien, Košice - RNDr. Jana Hamerlíková a malá bradáčka GINA Malé uško - 2.miesto SMP - 1.VICEMAJSTER SR MP, MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč ILEX Malé uško - 3.miesto SMP - 2.VICEMAJSTER SR MP a Terézia Zonová a malá bradáčka HAIDY Malé uško - 2.miesto ZMMP.
·25.8.2012 - Majstrovstvá SR Klubu chovateľov plemena bradáč, Turčianske Kľačany - kategória SMP: RNDr. Jana Hamerlíková a GINA Malé uško, Terézia Zonová a HAIDY Malé uško (2.miesto Mládež) a kategória SVV: Roman Macko a DEJA VU Fortuna Moravia.
·15.-16.9.2012 - Majstrovstvá SR v BVK (branný viacboj kynológov), Duchonka - Terézia Zonová a kríženec SINDY - 2.miesto kategória Dorastenky - 1. VICEMAJSTER SR BVK.
·19.-21.10.2012 - Majstrovstvá SR Slovenského klubu belgických ovčiakov, Malý Lapáš - Mgr. Dušan Michalec a belgický ovčiak-malinois AXA Katomar - 2.miesto - 1.VICEMAJSTER SR SKBO + ocenenie „Najlepšia poslušnos
ť“.
KYNOLOGICKÉ PRETEKY:
·21.1.2012 - Záhorácka zimná liga kynológov - obranársky pretek, Gbely
Kategória SMP: 1.miesto - RNDr. Jana Hamerlíková a GINA Malé uško, 2.miesto -  Terézia Zonová a HAIDY Malé uško, 3.miesto - MVDr. Ján Hamerlík a ILEX Malé uško.
Kategória SVV: Stanislav Hamerlík a GABI Sing Sing Slovakia.
·25.2.2012 - Záhorácka zimná liga kynológov - obranársky pretek, Jablonica
Kategória SVV: 1.miesto - Stanislav Hamerlík a GABI Sing Sing Slovakia.
Kategória SMP: 1.miesto - RNDr. Jana Hamerlíková a DESA Malé uško, 2.miesto - RNDr. Jana Hamerlíková a GINA Malé uško, 3.miesto - Terézia Zonová a HAIDY Malé uško a
ďalej MVDr. Ján Hamerlík s ILEX a IRIS Malé uško.
·7.4.2012 - Pretek o pohár Kynologického klubu Banská Belá, Banská Belá - 2.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík s ILEX Malé uško a ďalej RNDr. Jana Hamerlíková s Gina Malé uško.
·14.4.2012 - Kvalifikačný pretek o Postup na M SR v BVK, Handlová
- kategória Dorastenky - 1.miesto - Terézia Zonová a kríženec SINDY
·28.4.2012 - KYNOLOGICKÉ PRETEKY NA POČESŤ VSTUPU SR DO EÚ (10.roč.), Jablonica. Kategória SMP: 1.miesto - RNDr. Jana Hamerlíková a GINA Malé uško, 3.miesto - MVDr. Ján Hamerlík a ILEX Malé uško. Kategória Stopár SVV 1: 1.miesto - Mgr. Dušan Michalec a RONY, 2.miesto - Milan Hyža a HARD Iveron a 3.miesto - Roman Macko a DEJA VU Fortuna Moravia. Kategória Stopár ZM/ZMMP: 1.miesto - Mgr. Dušan Michalec a AXA Katomar, 2 miesto - RNDr. Jana Hamerlíková a DESA Malé uško a 3.miesto - Zuzana Gažová a LUSSY.
·28.-29.7.2012 - Pretek podľa SMP, Handlová - účasť: MVDr. Ján Hamerlík s ILEX Malé uško a RNDr. Jana Hamerlíková s GINA Malé uško.
·19.-21.10.2012 - Pretek o pohár firmy Z POLYTANU SK, Malý Lapáš
Mgr. Dušan Michalec a BO malinois AXA Katomar - 2.miesto SVV.
·17.11.2012 - Záhorácka zimná liga kynológov - stopársky pretek, Jablonica
Kategória SVV: 1.miesto + Celkový víťaz - Milan Hyža a HARD Iveron a ďalej Stanislav Hamerlík a GABI Sing Sing Slovakia.
Kategória SMP: 1.miesto - Terézia Zonová a HAIDY Malé uško a 2.miesto - MVDr. Ján Hamerlík a ILEX Malé uško.
·8.12.2012 - Záhorácka zimná liga kynológov - stopársky pretek, Skalica
Kategória SMP: 1.miesto - MVDr. Ján Hamerlík s ILEX Malé uško, 2.miesto Terézia Zonová s HAIDY Malé uško a 3.miesto - Petra Režnáková a HEXA Malé uško.
Kategória SVV: 3.miesto - Mgr. Dušan Michalec a AXA Katomar, ďalej Milan Hyža s HARD Iveron a  Stanislav Hamerlík s GABI Sing Sing Slovakia.
UKÁŽKY ŠPORTOVEJ A ZÁCHRANÁRSKEJ KYNOLÓGIE A DOG-DANCINGU (8x):
na podujatiach Jablonická 10-tka, Mogul Hobby Autocross Dolné Suroviny, Leto deťom Smolenice, MDD Senica, oslavy 750. výročia založenia obce Jablonica, pri príležitosti otvorenia KK Radimov, Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko Šaštín - Gazárka a Šarkaniáda Sološnica.
SKÚŠKY SVV a SMP konané na Kynologickom cvičisku ZKJ v dňoch 16.6. a 29.9.2012 s úspešným zložením skúšok z výkonu našimi psovodmi so svojimi psami.
OSTATNÉ AKCIE:
·31.3.2012 - účasť zástupcov KK Jablonica na Koferencii ZŠK SR, Banská Bystrica
·15.4.2012 - účasť členov ZKJ na akcii Čistý chotár - vyzbieranie odpadu od Kynologického cvičiska ZKJ až po Čurajovu dolinu
·22.4.2012 - Veľká jarná brigáda na cvičisku a príprava areálu na preteky.
·8.-10.6.2012 - Súčinnostné výcvikové sústredenie s KK Trnava-Kopánka.
·Mikuláš na cvičisku ZKJ dňa 2.12.2012. Navštívil nás Mikuláš s anjelom a viacerými čertiskami... a rozdal nám darčeky za aktívnu činnosť a super výkony v kynológii.
VÝSTAVY, BONITÁCIE A CHOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
OIng. Miroslav Masár a slovenský čuvač Ulma Janin ranč:
·28.1.2012 - Medzinárodná výstava psov, Trenčín, trieda mladých - V1, CAJC - získal titulu Slovenský šampión krásy mladých
·6.5.2012 - Celoštátna výstava psov, Banská Bystrica - trieda stredná -  V1, CAC,BOB
·12.5.2012 - Výstava psov Springduodanube BA - trieda stredná - V1, CAC
·13.5.2012 - Výstava psov Springduodanube BA - trieda stredná - V1,CAC, Res.CACIB
·26.5.2012 - XLIII. Memoriál A.Hruzu, špeciálna výstava slovenských čuvačov - trieda stredná - V4
·30.11.2012 - XIX. Európska špeciálna výstava slovenských čuvačov - tr. stredná -  V4
·30.11.2012 - Bonitácia slov. čuvačov - sučka UCHOVNENÁ
OIng. Miroslav Masár a slovenský čuvač Julka Janin ranč:
·30.11.2012 - XIX. Európska špeciálna výstava slov. čuvačov -trieda baby - VN1 a ocenenie „Najlepšie baby - šteniatko výstavy“
ORNDr. Jana Hamerlíková a malý bradá
č GINA Malé uško:
·21.1.2012 - Medzinárodná výstava psov, Trenčín - trieda otvorená - V2
·25.3.2012 - NITRADOG Medzinárodná vyýsava psov, Nitra - trieda otvorená - ocenenie V1, CAC, Res.CACIB
·3.7.2012 - Slovenská kynologická jednota Bratislava potvrdila chovnú spôsobilosť      „CHOVNÁ SU
ČKA“ a udelila GINE Malé uško titul „SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY SR“.
OMgr. Dušan Michalec a belgický ov
čiak - malinois AXA Katomar:
·30.11.2012 - Výstava psov, Nitra - trieda pracovná - VD2
·1.12.2012 - Bonitácia BO-malinois, Malý - sučka UCHOVNENÁ.
Fotodokumentáciu z týchto akcií si môžete pozrieť na našej web-stránke: www.kynologia-jablonica.sk


Autorka: RNDr. Jana Hamerlíková - predsedníčka ZKJ